Proposed Signage Policy 2018

We are reviewing the rules for signs within public places and would like to know your views on possible changes to: require local election signs to comply with the same rules as national election signs; utilise existing national legislation to manage the content of signs; reduce …

Read more Proposed Signage Policy 2018

Signage in public places

We are currently reviewing how signage rules for public places are currently working and are seeking your feedback. Whanganui District Council manages certain types of signs including temporary event, community, real estate, trailer and footpath signs through its Signage Bylaw. T…

Read more Signage in public places

Te Kaunihera-ā-Rohe o Whanganui Pūnaha Pōti mō te Pōtihanga Rangatōpū ā-Rohe o 2019

  Kei te hiahia mātou ki te whakarongo ki ngā whakahoki kōrero āu mō te pōtihanga ka tū mai a te tau 2019 mo ngā tōrangapū-ā-rohe. Ko tēwhea o ngā pūnaha pōti ka ngākaunuitia e koe. E rua ngā kōwhiringa nei 1. Ko te Tuathi ka Hipa i te Pou (THP) 2. Ko te Pōti […]